Decorate

ในช่วงของการดำเนินชีวิตประจำวัน


       ทั่วไปแล้วท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เราใช้เวลาอยู่ภายในอาคารมากกว่าอยู่นอกอาคาร ไม่ว่าอาคารเหล่านั้นจะเป็นบ้าน ที่ทำงานหรือที่ไหน เราจึงให้ความสำคัญกับงานตกแต่งภายใน เป็นเรื่องแรกที่ใกล้ตัวมากที่สุด รวมออกแบบและตกแต่งภายใน 

ภาพประกอบ