Locomotive

   
   กว่า 2 ทศวรรษ เราพยายามที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความเป็นนักคิดและนักปฏิบัติ จึงเกิดแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร และขยายงานไปสาขาอื่น อีกไม่นานโครงการจัดหาหัวจักรรถไฟเพื่อให้เช่า จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะถูกพัฒนาขึ้น ในการรองรับ การขยายตัวของเศรษฐกิจต่อประเทศไทย เพื่อเข้าเป็นผู้นำอาเซียนในเร็ว ๆ นี้

ภาพประกอบ