โครงการแบ่งปันน้ำใจ บริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

โรงเรียนบ้านสระไม้แดง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จำนวนนักเรียน 240 คน