พิธีย้ายศาลพระพิฆเนศ คณะนิเทศาสตร์ มหาลัยราภัฎรำไพพรรณี