ร่วมกฐินสามัคคี ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดกตธรรมบรรพต จ.เลย

ร่วมกฐิน ก่อสร้างพระมหาเจดีย์  เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดฐานกว้าง ๒๐ เมตร สูง ๓๙ เมตร วัดกตธรรมบรรพต (ผาหมากฮ้อ) อ.เอราวัณ จ.เลย