ทำบุญประจำปี 2018 ณ จันทบุรี

ทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 61 เพื่มเสริมสิริมงคลให้กับบริษัทและพนักงาน ณ จังหวัดจันทบุรี