ทำบุญประจำปี 2016

งานบุญประจำปี ณ อาคารฟอรั่มทาวเวอร์